Volver

Publicadas as novas táboas salariais do audiovisual para o 2020

>> O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou o pasado xoves 24 de xaneiro as táboas salarias para o ano 2020 do Convenio colectivo estatal regulador das relacións laborais entre os produtores de obras audiovisuais e actores que prestan servizos nas mesmas. Podedes consultalas nesta ligazón.

>> Ademais, o martes 28 de xaneiro, publicou unha corrección de erratas para emendar un erro no tocante á categoría reparto en televisión. Pódese consultar nesta ligazón

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou o pasado xoves 24 de xaneiro as táboas salarias para o ano 2020 do Convenio colectivo estatal regulador das relacións laborais entre os produtores de obras audiovisuais e actores que prestan servizos nas mesmas. Podedes consultalas nesta ligazón. Ademais, o martes 28 de xaneiro, publicou unha corrección de erratas para emendar un erro no tocante á categoría reparto en televisión. Pódese consultar nesta ligazón