Volver

Comunicado de prensa do sector audiovisual galego

30 de Xullo de 2010

PARALIZADO O INVESTIMENTO DA XUNTA DE GALICIA NO AUDIOVISUAL

Tra-la falta de resposta do Goberno da Xunta de Galicia perante os reiterados esforzos de negociación do sector e fronte a falta dunha política audiovisual definida, agravada pola paralización de contratación da Televisión Pública de Galicia reuníronse as asociacións de profesionais e empresarios do sector audiovisual galego (AGA, AAAG, AEGA, AGAG, AGAPI, APRADOGA, ATEGA, CREA) e por unanimidade demandan unha solución urxente para resolver esta situación dunha gravidade sen precedentes.

A falta de resolución das axudas da Xunta de Galicia ó sector audiovisual galego para o ano 2010 -6.260.000€ (producción, desenvolvemento, curtas, etc. para as anualidades 2010, 2011, 2012 e 2013), o que supón o 7,31% do total do negocio das empresas audiovisuais galegas privadas- pon en perigo o traballo de máis de 1.200 profesionais do sector.

Este importe de axudas permite culminar o financiamento necesario para por en marcha producións de xeito inmediato ou por o capital semente para obter outras achegas financeiras noutros territorios para producións que se realizarán en Galicia cunha revalorización ou retorno de 4 a 1.

É preciso destacar a importancia para o noso país deste sector económico que anualmente factura máis de setenta e sete millóns de euros.

Por outra banda, producíuse unha considerable disminución do orzamento da Televisión de Galicia para a contratación de produción propia externa (de 24 a 17 millóns de euros) e do orzamento asignado ó Plan de Apoio e Potenciación da Produción Cinematográfica Galegaprevisto para o 2010 (de 5.040.000€ pasou a 4.000.000€).

A esta situación –xa asumida no seu día polo sector- hai que engadir a anulación pola Televisión de Galicia -notificada o día 25 de xuño- da 2ª fase da Convocatoria de dito Plan. Esta anulación afecta considerablemente a boa marcha dos proxectos audiovisuais e ás conseguintes previsións de rodaxes para este ano 2010.

A necesidade de adopción polo Goberno galego das medidas necesarias faise cada vez máis urxente xa que día a día a situación empeora. Así, nestes momentos plantéxanse os seguintes cuestións prioritarias:

- Publicacion urxente das Resolucións das convocatorias de axudas ó audiovisual para o ano 2010 (axudas anuais á produción, desenvolvemento, contidos interactivos, curtametraxes e desenvolvemento e promoción do talento).

- Resolución urxente pola televisión de Galicia da 2ª Fase da convocatoria do Plan de Apoio e Potenciación da Produción Cinematográfica Galegaprevisto para o 2010.

- Publicación urxente polo IGAPE da Liña de específica de Apoio ó sector audiovisual galego.

A prol do sector audiovisual e ca fin de evitar a súa paralización, as oito asociacións asinantes solicitan que o Goberno da Xunta de Galicia cumpra ditos compromisos adquiridos co sector audiovisual de Galicia.

As asociacións asinantes son:

AGA: Academia Galega do Audiovisual

AAAG: Asociación de Actores e Actrices de Galicia.

AEGA: Asociación de Empresas Galegas do Audiovisual

AGAG: Asociación Galega de Guionistas.

AGAPI: Asociación Galega de Produtoras Independentes.

APRADOGA: Asociación de Profesionais da Rama Artística da Dobraxe.

ATEGA: Asociación de Técnicos do Audiovisual de Galicia.

CREA: Asociación de Directores e Realizadores de Galicia.